05/10/2016 -

Lời Chúa - hàng ngày

149
Thứ Tư tuần XXVII thường niên

Thứ Tư tuần XXVII Thường Niên

CN 17 TN C - (Mt 6,9-13)

Lc 11,1-4

Hãy cầu nguyện như chúng ta sống và hãy sống như chúng ta cầu nguyện.

 

 

(1) Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông". (2) Người bảo các ông : "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói : "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Ðại Cha mau đến, (3) Xin Cha cho chúng con ngày nào có lượng thực ngày ấy; (4) Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ".

SUY NIỆM

Thật là thú vị khi thánh Luca thuật lại cho chúng ta thấy “lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy các môn đệ” ở trong một bối cảnh rất đặc biệt, nghĩa là trong hành trình Chúa Giêsu tiến về Giêrusalem. Thánh Luca mở đầu với điểm nhấn như sau : “Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : ‘Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện…’.”

Trong bối cảnh mà các môn đệ thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, bối cảnh này đã đánh thức các môn đệ khao khát học hỏi về đời sống cầu nguyện như Chúa. Theo Tin Mừng thánh Luca, việc cầu nguyện của Chúa Giêsu có một vị trí rất quan trọng. Toàn bộ công việc mục vụ của Chúa Giêsu được phát sinh và được nuôi dưỡng bởi lời cầu nguyện của Người. Những biến cố quan trọng trong hành trình cứu độ của Chúa Giêsu, thường xuất hiện dưới ánh sáng của các biến cố cầu nguyện. Chúng ta có thể lược lại để thấy : Khi Phêrô tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là Đấng cứu độ. Lời tuyên tín này được nối kết và hội ngộ với việc cầu nguyện của Chúa Giêsu. Thánh Luca thuật lại rằng : “Hôm ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình…” (Lc 9,18tt) ; Việc biến hình và bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, cũng là một biến cố gắn liền với việc cầu nguyện của Chúa Giêsu : “Khi ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà” (Lc 9,28tt).

Sự kiện thánh Luca đặt “lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy môn đệ” trong bối cảnh Chúa Giêsu đang cầu nguyện có một ý nghĩa đặc biệt. Chúa muốn chúng ta phải nhớ rằng những lời cầu nguyện mà Ngài dạy hôm nay, bắt nguồn từ việc cầu nguyện riêng của Ngài, từ cuộc đối thoại giữa Ngài với Chúa Cha. Hơn nữa, chúng ta được mời gọi để nhận ra : Chúa Giêsu liên kết với chúng ta trong kinh nguyện riêng của Ngài. Ngài dẫn chúng ta vào trong cuộc đối thoại nội tâm của tình yêu Ba Ngôi. Ngài đem những gian khổ của chúng ta vào sâu trong trái tim Thiên Chúa. Điều này cũng có nghĩa là, những lời Chúa dạy chúng ta cầu nguyện là những hướng dẫn đến lời nguyện nội tâm. Những lời này cung cấp một hướng đi cơ bản cho cuộc đời chúng ta, huấn luyện chúng ta tâm tình của Ngài.

Như thế, Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại hôm nay, không chỉ là lời cầu nguyện, mà là một chọn lựa sống - một con đường - một kế hoạch hướng dẫn chúng ta, làm thế nào để chúng ta sống và liên hệ với Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã sống. Lời cầu nguyện ấy không những dạy cho chúng ta cầu nguyện thế nào và xin Thiên Chúa những gì, mà còn dạy chúng ta làm thế nào để khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và tha thứ cho người khác, làm thế nào để sống một cách tự do và bình an. Chúa Giêsu đã sống để làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Chúa Giêsu đã sống và dạy chúng ta tìm kiếm vừa đủ với những gì Chúa ban như lượng thực hằng ngày. Chúa cũng dạy chúng ta sống trong tương quan với Chúa là Cha và với nhau như anh em : Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và cuối cùng Chúa nhắc nhở chúng ta đừng để mất ơn nghĩa cùng Chúa, đừng để sa chước cám dỗ. Như vậy, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu, hãy cầu nguyện như chúng ta sống và hãy sống như chúng ta cầu nguyện.

Cầu nguyện không phải là xin về điều này hay điều kia, nhưng là ao ước Thiên Chúa ban cho chúng ta quà tặng là chính Người, là vinh quang, danh dự và triều đại của người. Đây là quà tặng của mọi quà tặng, là “một điều cần thiết” cho cuộc đời chúng ta. Hơn nữa, cầu nguyện luôn luôn là con đường thanh luyện dần dần và sửa lại những ao ước của chúng ta, sao cho phù hợp với Thánh Ý Thiên Chúa.

Qua những lời Chúa dạy, chúng ta nhận ra một vài tâm tình vừa chính đáng vừa phải đạo và cũng vừa rất “dễ thương” như sau : Trước hết hãy có tâm tình tin tưởng, cậy trông vào tình yêu và quyền năng của Đấng chúng ta cầu xin. Tâm tình thống hối, ăn năn. Tâm tình khiêm hạ nhìn nhận sự hạn chế, bất toàn của mình. Tâm tình thảo hiếu. Và cuối cùng là sự liên đới, tương thân tương ái trong nghĩa tình huynh đệ.

Lời nguyện mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay, có nhiều lợi ích cho việc cầu nguyện riêng và cho đời sống chúng ta : Nếu chúng ta dùng những lời này để bắt đầu giờ cầu nguyện thì nó khơi dậy những ước muốn tốt đẹp nơi chúng ta, giúp chúng ta cầu nguyện xứng đáng. Nếu chúng ta dùng những lời này để kết thúc giờ cầu nguyện thì nó tóm tắt mọi điều chúng ta phải cầu xin. Nếu chúng ta lấy những lời này để làm kim chỉ nam hướng dẫn đời sống chúng ta, thì chúng ta hãy an tâm vì chúng ta không phải sợ lạc hướng.

 

Lạy Cha,
Chúng con dâng Cha tâm tình ngợi khen,
chúc tụng, thống hối và nguyện xin.

Chúng con nguyện cho mọi người nhìn nhận Cha
là Chủ tể trời đất muôn vật,
là Ðấng thống lãnh, điều khiển lịch sử nhân loại.

Chúng con nguyện cho sự công chính, bình an
và hoan lạc trong Thánh Thần ngự trị khắp mọi nơi.

Chúng con xin dâng ý riêng con
để cầu cho thánh ý Cha được thành tựu khắp nơi.

Xin cho chúng con trở nên những người nghèo khó,
biết chấp nhận cuộc đời, biết chấp nhận con người.

Xin gìn giữ chúng con luôn được bình an, hạnh phúc.

Amen.

 

 

114.864864865135.135135135250