03/05/2023 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

740
Ngày 03/5 - Thánh Philipphê và Giacôbê tông đồ (2)

LỄ THÁNH PHILIPHÊ và GIACÔBÊ

Ga 14,6-14
 

Lời Chúa:

Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy(Ga 14,6)

 

Hạnh tích:

Truyền thống kể lại rằng: Cha Đa Minh “ngài thường ở nhà thờ cả ngày lẫn đêm, chuyên chăm cầu nguyện, nép mình sau bức tường, hầu có thể tự do một mình với Chúa.” (BEDE JARRETT, Cuộc đời của Thánh Đa Minh, tr. 14).Suy niệm:

Câu Tin Mừng: Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầymột lần nữa nói lên tầm quan trọng của Chúa Giêsu trong chương trình Cứu độ. Giáo hội cho ta nghe bài Tin Mừng này vào ngày lễ hai Thánh Tông đồ nhằm nhắc nhở chúng ta về một Đấng trung gian duy nhất là Đức Kitô.

Nhìn vào đời sống của Giáo Hội, chúng ta thấy rằng việc sử dụng Internet và các mạng xã hội ngày nay đang là một nhu cầu thiết yếu, nhất là cho sứ vụ truyền giáo và các nhu cầu khác của Giáo Hội.

Hằng ngày, Thánh Đa Minh vẫn thường xuyên chăm chú cầu nguyện và nhiều khi kéo dài suốt đêm. Ngài tìm đủ cách thế để Lời Chúa được vang xa, vì Ngài hằng khao khát cho mọi người được biết Chúa và được ơn Cứu Độ.

Là con cháu dòng dõi Đa Minh với sứ mạng “nói với Chúa và nói về Chúa” chúng ta cũng hãy khai thác những tính năng ưu việt của phương tiện để tạo lập nhóm mời gọi nhau cầu nguyện, chia sẻ những suy tư, chuyển tải tin tức và sự kiện của Giáo Hội, Hội Dòng, suy niệm Lời Chúa, kể các câu chuyện sống đức tin. Như thế là chúng ta đang từng bước giúp tha nhân đến với Chúa Cha.Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết giới thiệu Chúa cho tha nhân bằng nhiều phương thế, xin cho con ơn khôn ngoan trong việc sử dụng và làm chủ những phương tiện thông minh. Xin giúp con kiên trì thực hiện chương trình con đã lập và sử dụng tất cả thời gian Chúa ban cách hiệu quả và đẹp lòng Chúa. Amen
 

Khi nghe Chúa nói về đường
Phi-lip-phê mong tận tường ý Cha
Ông bèn ngỏ ý mặn mà
Xin Thầy tỏ chút Chúa Cha cao vời
Người ơi! Giây phút trong đời
Nguyện theo Người mãi, chẳng rời khi nao.

 

114.864864865135.135135135250