19/06/2022 -

LỜI KINH và Ý NGHĨA

2988
Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu  là sự sống cùng là sự sống lại chúng con
“Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu
 là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.” 

(Trích Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu)
Mời bấm vào đây để nghe


Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu là bản tóm lược một phần giáo lý đức tin của bộ môn thánh khoa “Kitô học”. Ở đó những người còn đang sống trên trần thế hay những người đã an nghỉ trong Chúa tìm được nguồn an ủi vô biên. Vì, Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã dạy: “Trái tim Đức Chúa Giê-su là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.” Trong tâm tình của tháng cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta suy niệm về ý nghĩa lời kinh để thêm vững niềm tin vào Chúa.

Khi đọc vang lên lời kinh:“Trái tim Đức Chúa Giê-su là sự sống cùng là sự sống lại chúng con,” chúng ta suy niệm về mầu nhiệm sự chết và những gì xảy ra sau cái chết, dựa vào ánh sáng của Chúa Ki-tô, là Đấng duy nhất làm cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm này, với một niềm cậy trông khiêm tốn và thanh thản. Chân lý từ mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su luôn luôn chiếu tỏa, làm cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự sống và sự chết của mỗi chúng ta. Chân lý này đã xua đuổi bóng tối của sự chết và tỏa rạng ánh sáng của sự sống.

Khi đọc vang lên lời kinh:“Trái tim Đức Chúa Giê-su là sự sống cùng là sự sống lại chúng con,” chúng ta tin vào lời Chúa Giê-su đã hứa: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta sẽ không chết đời đời."
[1] Vâng, đối với người tin Chúa, chết không phải là hết, nhưng là dù có chết cũng sẽ sống. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy ý thức rằng:“Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.” Nương náu nơi trái tim Chúa Giê-su, chúng ta tựa nương vào nguồn sống, chúng ta hy vọng mình sẽ bước tới ngưỡng cửa đưa tới sự sống.

Khi đọc vang lên lời kinh:“Trái tim Đức Chúa Giê-su là sự sống cùng là sự sống lại chúng con,” chúng ta hiểu được nguyên lý và nguồn mạch sự sống lại của chúng ta mai sau: "Ðức Ki-tô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu..., như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người, nhờ liên đới với Ðức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống lại."
[2] Nhờ nguyên lý ấy, chúng ta được lôi cuốn vào trong đời sống của Thiên Chúa, "để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì mình."[3] Để đạt được điều này không phải là dễ. Chúng ta phải luôn chống lại những đam mê trần tục, cố gắng liên lỉ từ bỏ mỗi ngày.

Khi đọc vang lên lời kinh:“Trái tim Đức Chúa Giê-su là sự sống cùng là sự sống lại chúng con,” chúng ta có quyền hy vọng như thánh Phao-lô tông đồ đã dạy: "Anh em đã được mai táng cùng với Ðức Ki-tô khi chịu Phép Rửa; thì sẽ được cùng sống lại với Người, bởi anh em đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người sống lại từ kẻ chết... Vậy bởi anh em đã sống lại cùng với Ðức Ki-tô, thì anh em hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Ðức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa."
[4] 

Cuộc sống Ki-tô hữu chúng ta quả là hạnh phúc, vì có một nơi xứng đáng cho chúng ta hy vọng đó là “nước trời”, có một điều vĩnh cửu cho chúng ta hy vọng đó là “sự sống lại và sự sống muôn đời”, có một Đấng ban ơn cứu độ và Đấng ấy hằng thực thi sứ mạng cứu độ cho chúng ta hy vọng đó là “chính Chúa Giêsu.” Vì thế, mỗi ngày chúng ta hãy tin tưởng ca vang lên: “Trái tim Đức Chúa Giê-su là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.” 

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì mẹ Hội thánh đã dạy chúng con lời kinh, giúp chúng con đi từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ chán nản đến phấn khởi vui tươi, từ sợ hãi đến can đảm, từ cõi chết bước vào cõi sống. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con. Xin Ngài khơi lên nơi lòng chúng con ngọn lửa tin yêu và hy vọng để chúng con nhận ra ý nghĩa cuộc sống.

Lạy Chúa, lúc chúng con bị phản bội, bị khước từ, bị hiểu lầm và xa lánh, xin cho chúng con đừng khép lòng mình lại. Xin cho chúng con biết chạy đến nương náu nơi “Trái tim Đức Chúa Giê-su là sự sống cùng là sự sống lại chúng con” để chúng con sống hy vọng, bình an, vui tươi. Amen

[1] Ga 11,25.
[2] 1 Cr 15,20-22.
[3] 2 Cr 5,15.
[4] Cl 2,12; 3,1.
 
114.864864865135.135135135250