10/09/2021 -

Nền tảng và lược sử

557
Linh Đạo Đa Minh với sứ vụ cứu rỗi các linh hồn

Một trong những nét rất tiêu biểu của Linh đạo Đa Minh là cứu rỗi các linh hồn. Quả thật, thánh Đa Minh suốt một đời nhiệt tâm với việc giảng thuyết vì ơn cứu độ các linh hồn. Theo tinh thần Thánh Tổ Phụ, mỗi thành viên theo gót Cha thánh Đa Minh cũng được mời gọi để sống “linh đạo cứu độ các linh hồn.”

Một điều chúng ta xác tín chắc chắn đó là ơn cứu độ đến từ tình yêu Thiên Chúa. Tuy nhiên là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta có bổn phận chọn cách thức phù hợp với bản thân để cộng tác vào ơn cứu độ các linh hồn. Chẳng hạn như thánh Đa Minh và các anh em Dòng của Ngài đã chọn phương pháp giảng thuyết và những cách thế tương tự.

Vậy chúng ta, những nữ tu Đa Minh sẽ chọn cách thế nào?

Quả thật điều này không quá khó nhưng cũng không hẳn là dễ thực hiện. Nó đòi hỏi chúng ta phải siêng năng cầu nguyện, suy gẫm và học hỏi để có một ý chí kiên vững và bền bỉ.

Ta cầu nguyện để biết thánh ý Thiên Chúa muốn ta làm gì trong mỗi một cảnh huống cụ thể diễn ra hằng ngày xen lẫn trong những công việc bổn phận của ta. Ta cầu nguyện để thêm lòng yêu mến Chúa và các linh hồn là con cái của Chúa và là anh chị em của ta.

Ta học hỏi và suy gẫm để biết và cảm được nỗi đau mà các linh hồn trong luyện ngục đang phải chịu vì những thiếu sót của họ khi còn sống; để ta cảm được lòng nhân từ của Chúa muốn chúng ta nhớ tới các linh hồn và làm những gì có thể để đền bù thay cho tội lỗi của họ giúp họ sớm được về hưởng nhân Chúa; để ta cũng biết rằng những gì ta làm cho các linh hồn cũng là làm cho chính linh hồn chúng ta vì Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Và các linh hồn khi đã được giảm bớt ngày tháng thanh luyện cũng sẽ báo ơn nhiều hơn những gì ta làm cho họ.

Vậy cụ thể chúng ta sẽ làm gì để sống linh đạo Đa Minh trong việc cứu rỗi các linh hồn trong hoàn cảnh Covid hiện nay?

Trước hết, Thánh Lễ với giá máu châu báu của Chúa là điều quý giá nhất giúp các linh hồn thoát khỏi những cực hình. Vậy khi có điều kiện chúng ta hãy xin lễ cho các linh hồn. Nếu không thể, khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta hãy đem lòng sốt sắng với hết con tim và trí óc để cầu nguyện cho họ.

Ngoài Thánh lễ, chúng ta có thể Đọc Kinh Chặng Đàng Thánh giá, lần chuỗi Mân côinhường những ân xá cho các linh hồn. Chúng ta cũng có thể dâng lên Chúa những lời nguyện tắt ngay cả khi ta đang làm việc. Ví dụ như lời Kinh mà Chúa tỏ cho các Thánh: Lạy Cha hằng sống, con xin dâng lên cha máu châu báu của Chúa Giêsu trong các Thánh Lễ trên các bàn thờ khắp nơi trên thế giới để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục; hay lời Kinh: Giê-su, Maria, Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi các linh hồn; hay Kinh vực sâu và các linh khác mà cộng đoàn hay đọc...

Ngoài ra, chúng ta còn có thể cứu giúp các linh hồn bằng các việc làm bác ái, những hy sinh nhỏ bé thường ngày như không phàn nàn khi đau bệnh, khi gặp những trái ý, khi vui chịu một hiểu lầm, hay không tranh luận to tiếng... với ý chỉ cầu cho các linh hồn.

Khát vọng phần rỗi các linh hồn

Đó là một trong những lý do giúp tôi vượt lên trên những yếu đuối và giới hạn của bản thân mình để đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong chuyến thiện nguyện đợt này (ngày 08/9 – Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ). Khi cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Thiên Thần Bản Mệnh và các linh hồn, tôi cảm nhận được ơn Chúa ban và sức mạnh để vượt qua những nỗi sợ hãi chẳng hạn như: khi test mũi, cảm giác nóng bức khi mặc bộ đồ bảo hộ làm việc lâu giờ... Mặc dù trong tôi vẫn ươc ao:

- Đi đến để phục vụ các anh chị em bệnh ước mong đưa họ về với Chúa.
- Phục vụ họ trong lúc đau bệnh để nhắc nhở mình ý thức hơn về những hy sinh làm để mong cầu nguyện cho phần rỗi các linh hồn.
- Cũng mong giành lấy các linh hồn trước lưỡi hái tử thần bằng nhiều cách nơi bệnh viện...

Thật vậy, trên con đường tiến tới đức ái trọn hảo theo Linh đạo Đa Minh, nếu chúng ta chú tâm tới những sự đời sau - đời mà các linh hồn của Giáo hội khải hoàn và Giáo hội Thanh luyện đang trải qua, chúng ta sẽ sống cuộc đời dương thế nhẹ nhàng, thanh thoát và ý nghĩa hơn rất nhiều. 

 
Đào Xuân Hoa (Đào Phượng)
 
114.864864865135.135135135250