28/03/2023 -

Nền tảng và lược sử

461
Theo dấu tiền nhân

Mọi sự hiện hữu trên đời đều có một lịch sử. Lịch sử được ví như một bánh xe lăn chuyển từng khoảnh khắc, tùy từng đoạn đường mà bánh xe chuyển động với vận tốc khác nhau. Bánh xe của Hội Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima đã lăn bánh tròn nửa thế kỷ. Tất cả mọi biến cố thăng trầm, vui buồn đều được ghi dấu trên mỗi chặng đường. Nay nhìn lại, lòng nghiệm suy…tạ ơn Chúa vì lịch sử của Hội dòng có Chúa hiện diện.Bản Longform tại đường link dưới đây
https://preview.shorthand.com/S1rbojgO4UOFiCUF
Tham Nguyen thực hiện
114.864864865135.135135135250