19/03/2023 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

428
Cầu nguyện theo Thánh Vịnh 40 (39)

Trong những khoảng lặng của ngày sống được dành ra để hồi tâm, để nhìn lại, để kiểm thảo nhắc nhở chính mình, có bao giờ chúng ta ngẫm suy và kể ra hết muôn ơn lành kỳ diệu Chúa ban cho cuộc đời chúng ta chưa? Có khi nào chúng ta nghiệm thấy giữa những cơn gian nan nguy khó, Thiên Chúa vĩnh hằng vẫn luôn đỡ nâng, cứu giúp như những lời của tác giả  thánh vịnh 40 (39) diễn tả không? Giờ đây, ta hãy cùng đến với những kinh nghiệm thiêng liêng đó của tác giả thánh vịnh 40 (39) để cùng thưa lên với Chúa tâm tình cầu nguyện sâu thẳm từ đáy lòng.

Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,

bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.

Những lời thánh vịnh như đang mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh tuyệt mỹ. Ở nơi này, Thiên Chúa tình yêu đang dang rộng cánh tay uy quyền giải cứu, phù giúp, chở che người rơi vào hố thẳm vực sâu tăm tối của sự dữ, sự chết hoặc những cơn thử thách ngặt nghèo. Khung cảnh ấy được thêm phần sinh động nhờ tiếng ca hân hoan reo mừng, nhờ sắc màu ân phúc tuôn đổ trào tràn trên người vững niềm cậy trông.

Đối với chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng luôn khát mong hưởng nếm hương vị ngọt ngào được Chúa bảo vệ, giữ gìn. Nhưng rồi, không ít lần chúng ta còn băn khoăn hoài nghi đủ điều nên cứ mãi đứng bên lề hồng ân và vội khoác vào mình khổ đau, cay đắng, nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa. Hãy xem tác giả thánh vịnh, người có phúc vì đã tin tưởng nơi Chúa, xem người đã làm gì? Thưa, người cảm nghiệm tình Chúa yêu thương, người đếm những kỳ công của Chúa, người nhìn xem chương trình Chúa đã dự định và Chúa đã thực hiện và người loan đi kể lại cho muôn người:

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể!
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,

nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!

Cùng với việc dâng lời tạ ơn, nhận biết và kể ra những hồng ân Chúa ban, tâm tư tác giả thánh vịnh còn tỏ lộ một sự gắn kết chặt chẽ với Chúa tới mức thấu hiểu được những điều Chúa yêu thích và những điều làm đẹp lòng Chúa. Vì quả thực:

Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,

con liền thưa: “Này con xin đến!”

Tâm tình này tác giả gợi nhớ truyền thống Cựu Ước, không ít người giữ thói quen dâng kính Chúa tế phẩm và lễ vật thay cho lời cảm tạ. Thế nhưng, xét cho đến cùng, sẽ chẳng có phẩm vật nào xứng hợp và đẹp lòng Chúa hơn việc con người hiến dâng trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa và để cho Ngài làm chủ cuộc đời. Tác giả thánh vịnh đã vượt ra khỏi truyền thống cũ và đã làm được điều ấy.

Chúa Giêsu đến, Ngài cũng đã mặc lấy tâm tình này. Cuộc đời của Ngài là một lễ tế dâng tiến đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Ngài dâng lễ tế là chính thân thể Ngài trên Thánh Giá. Hành trình của cuộc thương khó của Chúa Giêsu là hành trình thưa lên trọn vẹn nhất lễ dâng cuộc đời: “Này con xin đến!” Chính hy lễ này đã được tác giả thánh vịnh ca ngợi và tiên báo:

Trong sách có lời chép về con
rằng: con thích làm theo thánh ý,

và ấp ủ luật Chúa trong lòng...

Trong tất cả hồng ân mà con người đã lãnh nhận, hồng ân được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Chúa và hồng ân được Thiên Chúa Cứu Độ là hồng ân vô cùng lớn lao không lời nào có thể kể xiết. Ý thức được sự cao quý này, ước gì chúng ta cũng nhanh nhẹn xin đến làm theo Thánh Ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng. Thêm vào đó, chúng ta chẳng ngậm miệng làm thinh, cũng chẳng giữ riêng lòng mình biết mà nhiệt thành truyền rao tình yêu thương, đức công chính, đức trung tín và ơn cứu độ của Chúa giữa lòng đại hội.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đổ đầy cuộc sống chúng con ân sủng và tình yêu của Chúa. “Chúa đã tạo dựng chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn nữa.” Chúa đã cho Con Một Chúa đến làm hy lễ đền tội cho chúng con. Xin cho chúng con nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con mà hết lòng tri ân cảm tạ Chúa trong từng giây phút của cuộc đời, và xin cho chúng con biết năng kết hiệp với Chúa Giêsu qua Hy Lễ Tạ Ơn được tái diễn trên bàn thờ trong Thánh Lễ mỗi ngày. Amen.


 
 
114.864864865135.135135135250