02/10/2022 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

328
Ngày 02/10 - Thiên thần Bản mệnh
 
Để vượt qua những chặng hành trình dài và để có những trải nghiệm đẹp từ cuộc sống, chắc hẳn chúng ta hằng khát mong kiếm tìm và cần đến những người bạn tốt, những người bạn trung thành và luôn sẵn sàng đồng hành, nâng đỡ chúng ta hướng tới chân trời của hy vọng, của an vui hạnh phúc. Thấu tỏ niềm ước mong của những người con bé nhỏ đang chập chững bước trên đường lữ hành về quê trời vinh phúc, Thiên Chúa nhẹ nhàng gửi trao cho mỗi chúng ta một người bạn như vậy. Người bạn này được thế nhân yêu mến. Tên gọi của ngài là Thiên thần Bản mệnh.

Nhấn mạnh cách sâu sắc và đậm nét về mối tương giao gần gũi giữa chúng ta với các thánh Thiên thần, Mẹ Hội thánh ân cần gợi mở và nhắn nhủ: “Cuộc đời con người, từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết, đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời chuyển cầu của các Thiên thần. Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một Thiên thần làm Đấng bảo trợ, hướng dẫn họ đến sự sống.
[1] Và để cho tất cả chư thần trên trời không đứng ngoài công việc chăm sóc chúng ta, Chúa đã sai các thiên thần đến để phục vụ chúng ta, giao cho các ngài nhiệm vụ bảo vệ chúng ta và truyền cho các ngài trở thành những người dìu dắt chúng ta. Nhấn mạnh đến tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và củng cố thêm niềm tin cho chúng ta, tác giả các Thánh vịnh nói với ta rằng: “Người truyền cho Thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

Chính bởi ân ban này mà “Việc cầu nguyện cùng các Thiên thần Bản mệnh cho mình và cho người khác là việc tốt lành và hợp lý.”
[2] Đối với chị thánh Rosa Lima thì ngài không chỉ gần gũi với vị Thiên thần mà Thiên Chúa toàn năng đã đặt làm người bảo vệ, mà chị còn gần gũi với các Thiên thần của những người khác nữa.[3]

Góp phần khơi dậy nơi chúng ta lòng cung kính biết ơn Thiên thần Bản mệnh vì sự hiện diện của các ngài đem lại cho chúng ta lòng sùng mộ và truyền đạt cho chúng ta niềm tin tưởng lớn lao vì được các ngài bao bọc chở che. Thánh Bênađô đã mời gọi chúng ta có lòng thảo kính đối với các ngài: “Thế nên các ngài ở bên cạnh bạn, không chỉ ở với bạn mà còn vì bạn; các ngài hiện diện để che chở bạn, cứu giúp bạn; và tuy rằng các ngài làm việc này vì Thiên Chúa ra lệnh cho các ngài, nhưng chúng ta không được thiếu sót trong việc thảo kính đối với các ngài.”[4]

Chúng ta cảm ơn Thiên thần Bản mệnh đã gìn giữ ta từ ngày ta chào đời cho đến hôm nay; cảm ơn vì ngài là thầy giúp ta nhận biết có sự hiện diện của Chúa và tin theo Người. Ngài luôn ở bên cạnh để bảo vệ ta khỏi những điều xấu, để giúp chúng ta nhận ra và chống lại cám dỗ. Vì, theo thánh Giêrônimô thành Nysa thì: “Chúa biết ác tâm của các thần dữ đang tìm cách ngăn trở không cho ai vào chỗ mà chúng đã mất trên trời, nên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một Thiên thần Bản mệnh, để chống lại các nỗ lực của chúng.”

Mặc dù chúng ta không nhìn thấy các Thiên thần, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được tiếng các ngài nếu ta thành tâm khấn cầu. Giờ đây, chúng ta hãy xin cho mình được ơn trở nên ngoan ngoãn, biết lắng nghe và làm theo tiếng của “người bạn đồng hành” là Thiên thần Bản mệnh, để ta không đánh mất ân sủng mà Thiên Chúa nhân lành đã ban.

Tạ ơn Chúa là Ðấng an bài mọi sự cách tuyệt vời, Chúa đã sai các thiên thần đến gìn giữ, bênh vực, che chở chúng con ở đời này, ước gì chúng con được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang đời sau.

Ước mong sao người trẻ luôn ý thức sự hiện diện của Thiên thần Bản mệnh, hằng ngày nhớ đến ngài trong lời kinh: Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần, khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen

 
 
[1] GLHTCG số 336
[2] Youcat VN, số 55
[3] JB Feuillet Op, chuyển ngữ Teresa Định Thị Ngời, Cuộc đời thánh Rosa Lima, tr.91
[4] Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ. “Xin các thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.” Bài đọc 2, Bài đọc Kinh Sách ngày 02/10.
114.864864865135.135135135250