21/09/2023 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

313
Ngày 21/9 - Thánh Matthêu

Ngày 21/09

Thánh Matthêu[1]

Tông đồ - Thánh ký
Người trẻ trong ánh nhìn của Chúa
[2]

 

[3]Trong Sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: Thiên Chúa đặt một lời kêu gọi cụ thể cho mỗi người chúng ta, một lời kêu gọi để chào đón ánh nhìn của Thiên Chúa. Họa sĩ Michel Angelo đã khẳng định rằng: “Mỗi khối đá đều có một bức tượng bên trong và nhiệm vụ của nhà điêu khắc là phải khám phá ra bức tượng đó.” Thiên Chúa nhà điêu khắc tuyệt vời đã có cái nhìn thật chuẩn cho mỗi người: nơi cô gái làng Nazarét, Người đã nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa; nơi ngư phủ Simon con ông Giôna, Người đã thấy Phêrô tảng đá để xây dựng Hội thánh của Người; nơi người thu thuế Lêvi, Người nhận ra vị tông đồ và thánh ký Matthêu; nơi Saolô một người bắt bớ khắc nghiệt các Kitô hữu, Người đã thấy Phaolô tông đồ của dân ngoại. Ánh mắt yêu thương của Người luôn hướng nhìn chúng ta, chạm vào chúng ta, giải thoát chúng ta và biến đổi chúng ta, khiến chúng ta trở thành những con người mới. Dừng lại nơi sứ điệp này, chúng ta nói về ánh nhìn của Chúa dành cho người thu thuế Lêvi để khám phá ra ánh nhìn của Chúa cho mỗi người chúng ta.

Các sách phúc âm trình bày thánh Matthêu còn gọi là Lêvi như một người thu thuế, con ông Anphê, người gốc  Capharnaum. Thánh nhân là người Do Thái nhưng lại làm việc cho người Rôma, mà người Rôma lúc ấy đang cai trị những người Do Thái. Vì thế, ta không lạ gì khi thấy dân chúng ghét ngài. Ngài được kể tên trong danh sách nhóm Mười Hai. Chúa Giêsu đến kêu gọi Lêvi một người tội lỗi và ông đã mạnh mẽ đứng dậy đi theo Người. [4]

Sau khi theo Chúa, Matthêu đã có một cuộc thay đổi tận căn, ông làm một bữa tiệc để đãi Chúa Giêsu. Tới dự tiệc có nhiều những người thuộc nhóm thu thuế và tội lỗi. Chúa Giêsu đã có một ánh nhìn thông cảm với họ: “Những người mạnh khỏe thì không cần đến thầy thuốc; chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu gọi những người công chính, mà là để kêu gọi những người tội lỗi biết ăn năn hối cải.” (Mt 9,12). Thánh Bêđa khả kính trong một bài giảng về thánh Matthêu đã nói: “Đấng sau này sẽ là Tông đồ và thầy dạy lương dân, lúc cải hối, đã kéo theo mình, cả một đám đông những người tội lỗi trên đường cứu rỗi.”[5]

Chúng ta rất quen thuộc với cuộc đời thánh Matthêu dưới khung hình là một người thu thuế. Có lẽ chúng ta cần dành ánh nhìn vào thánh Matthêu trên danh nghĩa của một tác giả sách Tin Mừng thứ nhất. Sách Tin mừng theo thánh Matthêu, cuốn sách mô tả câu chuyện về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu và những điều Chúa dạy. Tin Mừng theo thánh Matthêu như chúng ta thấy trong bản sách Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp có tính cách sư phạm trường lớp, nó giống như một thủ bản giáo lý, lời giảng dạy của Chúa được ghi thành năm bài giảng, đặt xen kẽ với phần kể chuyện. Vì thế rất tiện dụng cho người rao giảng Tin Mừng. Có lẽ, đó là lý do mà thánh Đa Minh – tổ phụ Dòng Giảng Thuyết - đã chỉ mang theo cuốn Tin Mừng này khi đi rao giảng khắp đó đây. Tin Mừng theo thánh Matthêu là Tin Mừng triển khai ý lực “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”[6]

Thiên Chúa ở cùng chúng ta nên Thiên Chúa thấy và biết rõ chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta như yêu thương Matthêu khi còn ngồi ở bàn thu thuế với tên gọi Lêvi. Ngài ở cùng chúng ta và nhìn chúng ta không bằng con mắt phần xác, nhưng bằng trái tim yêu thương và bằng lòng thương xót. Vấn đề của chúng ta là có nhận ra ánh nhìn của Chúa như thánh Matthêu để cải hóa chính mình hay không mà thôi.

Việc người trẻ nhận ra ánh nhìn của Thiên Chúa nơi cuộc đời mình là điều rất quan trọng. Dù bạn là ai, quá khứ bạn như thế nào, nhưng cuộc đời bạn chạm vào trái tim Thiên Chúa và bạn nhận ra ánh nhìn của Thiên Chúa dành cho bạn thì bạn được biến đổi. Theo một số truyền thuyết, thánh Matthêu sau khi được biến đổi đã rời Palestin đi truyền giáo tại nhiều miền khác nhau, ở Ba Tư, Syria, Macêđônia và Êthiôp rồi tử đạo tại đây.

Lạy Chúa, Chúa đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế là Mátthêu làm tông đồ rao giảng Tin Mừng. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con biết noi gương người biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa, hoán cải chính mình, và trở nên tông đồ loan truyền Tin Mừng của Chúa cho muôn dân. Amen.

 
[1] Susan Helen Wallace, Fsp, Các Thánh dành cho bạn trẻ, ngày 21/9, thánh Mathêu – Tông đồ, Tháng ký.
.
[3] x. Sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-05/su-diep-cho-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-on-goi-2022.html
[4] Mc 2,14; Lc 5,27; Mt 9,9; Mc 2,14, Mc 27,14; Lc 5,27;  Mc 3,18; Lc 6,15; Cv 1,13; Lc 5,22; 
[5] Bài đọc Kinh Sách.
[6] x. Nguyễn Công Đoan, Tự đáy lòng – tĩnh tâm với sách Tin Mừng Matthêu, phần dẫn nhập. Nxb Antôn Đuốc Sáng, 2016.
114.864864865135.135135135250