26/01/2021 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

159
Ngày 26/01 - Thánh Timôthê và thánh Titô
Ngày 26/01
Thánh Timôthê và thánh Titô
Giám mục 
[1]
Người trẻ chọn thầy và theo gương thầy


 

Tuổi trẻ là sự tươi mới, là niềm vui là hy vọng. Giáo hội đồng hành cùng người trẻ với xác tín: Người trẻ không chỉ là tương lai của thế giới. Họ đã là hiện tại của thế giới, đã bắt đầu đảm nhận những trách nhiệm, cùng với người lớn tham gia vào việc phát triển gia đình, xã hội và Giáo hội.[2] Để được như thế, việc chọn lựa một người thầy để thầy hướng dẫn cuộc đời, để noi theo mẫu gương của thầy vẫn là một điều cần thiết cho mỗi người trẻ. Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm hai vị thánh của Giáo hội là thánh Timôthê và thánh Titô trong tương quan với người thầy đồng hành là thánh Phaolô và trong định hướng theo sát Thầy Chí Thánh là Chúa Giêsu.

 Thánh Kinh cho biết, thánh Timôthê là người môn đệ yêu dấu của thầy Phaolô và thầy Phaolô xem ngài như đứa con nhỏ của mình. Thánh Timôthê có người cha ngoại giáo và người mẹ Do Thái giáo tuy nhiên ngài được dạy dỗ trong một gia đình đức tin. Nhờ người thầy gương mẫu là thánh Phaolô, Timôthê trở lại trong chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của thầy và cùng đi theo thầy trong chuyến hành trình truyền giáo thứ hai và thứ ba. Thánh Timôthê đi theo thánh Phaolô và được gởi sang Macêđônia, được phó thác các cộng đoàn vùng Thessalônica, sau đó là Côrintô… Không có gì minh chứng rằng Timôtê đã chịu tử đạo, có lẽ ngài đã qua đời tại Êphêsô.

Thánh Titô, sinh ra trong một gia đình ngoại giáo, đã được thánh Phaolô rửa tội trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất. Kinh Thánh cho thấy thánh Phaolô rất tin tưởng Titô và coi ngài như người phục vụ trung gian trung tín và hiệu quả trong việc giữ sự hòa thuận và tái lập cộng đoàn. Thánh Phaolô chọn Titô làm cộng sự viên của ngài, chia sẻ mọi công việc tại Corintô và tại Crêta. Sau cùng ngài được thánh Phaolô đặt làm Giám mục tại Crêta. Vì thập giá Ðức Kitô, ngài đã phải chịu khổ sở cùng cực đối với dân Đamát cho đến lúc kết thúc cuộc đời trong tay Chúa.

Hai vị thánh mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay đã trở thành những thánh nhân và là những giám mục trong Giáo hội sơ khai. Hai con người đã trưởng thành do sự hướng dẫn của người thầy tuyệt vời là thánh Phaolô. Những lá thư thánh Phaolô gởi cho Timôthê và Titô đã chứng minh điều đó.

Trong Tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích người trẻ nên gần gũi với người cao niên, để có thể hưởng lợi ích từ kinh nghiệm của các ngài: “Hãy có mặt khi các bậc lão thành hội họp. Thấy vị nào khôn ngoan, hãy hết lòng gắn bó... Thấy người học thức uyên thâm, con hãy năng lui tới, chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ” (Hc 6,34.36). Dù gì, những năm dài các ngài sống và tất cả những gì các ngài đã trải qua trong cuộc sống khiến các người trẻ phải nhìn các ngài một cách tôn kính mà noi theo gương các ngài.
[3]

Điều đáng trân trọng hơn cả nơi người trẻ là: “Chúng ta có thể thấy nơi họ một niềm khao khát về Thiên Chúa, mặc dù vẫn còn mơ hồ và còn cách xa kiến thức về Thiên Chúa của mặc khải.”[4] Điều này cho thấy, tâm hồn người trẻ thuộc về Thiên Chúa và khát khao hướng về những thực tại Chân Lý. Vì thế, việc cho họ có được những người thầy đồng hành là trách nhiệm của cả Giáo hội và của từng người chúng ta; đồng thời người trẻ nên biết “tầm sư học đạo” cũng là định hướng mời gọi để người trẻ có được đời sống như các vị thầy của họ.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho các bạn trẻ để họ luôn biết chọn Chúa, sống với Chúa và noi gương Chúa và lắng nghe các vị thầy đồng hành hướng dẫn họ.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa ở lại với chúng con cho đến tận thế. Xin cho chúng con ngày càng hiểu biết và yêu mến Lời Chúa hơn, để Lời Chúa luôn là “ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” Xin cho chúng con siêng năng đến với Bí tích Thánh thể, để chúng con được tham dự sự sống đời đời của Chúa ngay trong hành trình trần thế này. Xin cho chúng con hăng say loan báo Tin Mừng bình an của Chúa trong môi trường sống của chúng con… Lạy Chúa Giêsu Kitô, là thầy và là bạn của giới trẻ chúng con, xin cho chúng con luôn là những môn đệ và tông đồ trung tín của Chúa trong hành trình trần thế này, cho đến ngày được ở cùng Chúa trên quê trời. Amen.[5]

Sr.Giang Thy
 
[1]  https://tonggiaophanhanoi.org/phung-vu/hanh-cac-thanh/11317-ngay-26-01-thanh-timothe-va-tito-giam-muc.html
[2] ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” (Christus Vivit), số 64.
[3] ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” (Christus Vivit), số 188.
[4] ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” (Christus Vivit), số 84.
[5] Trích kinh nguyện giới trẻ, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên: http://www.kinhthanhvn.net/kinh-nguyen-gioi-tre-chua-o-lai-voi-chung-con
114.864864865135.135135135250