18/08/2023 -

Sinh hoạt chung

895
Trưc tuyến Thánh Lễ Mừng Kinh THÁNH ROSA - BỔN MẠNG HỘI DÒNG - Lãnh ơn Toàn xá ngày 19/08/2023.

Mời bấm vào đường link bên dưới để dự Thánh Lễ
và dọn lòng lãnh ơn Toàn Xá

114.864864865135.135135135250