11/01/2021 -

Sinh hoạt khác

345
VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG (2021)

1. Hòa tấu: Mừng Xuân - Chúc Xuân (Cộng đoàn Thánh Hạnh)
 

2. Đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện (Học viện)
 

3. Dâng hiến đời con (Cđ Mẹ Xin Vâng - Tutra)
 

4. Ca mừng Danh Mẹ (Các cđ tại Giáo phận Kontum)
 

5. Nhảy hiện đại (Cđ Mẹ Vô Nhiễm - Văn Hải)
 

6. Chiều lên Bản Thượng (Sr Nguyễn Tuyết và nhóm múa Đệ tử Xuân Hiệp)
 

7. Nhạc Kịch (Cđ Thánh Đa Minh - Suối Thông)
 

8. Ở lại với Chúa (Tập viện)
 

 
9. Ở Với Chúa (Thỉnh Sinh)
 

10. Nghệ thuật tổng hợp: " Đồng tâm nhất trí..." - (Tv Mẹ Thiên Chúa)11. Vì Chúa Yêu (Tv Thánh Martino)

114.864864865135.135135135250