21/07/2016 -

Tập Viện

1330
Thơ - TIN YÊU - mừng quý chị Tiên Khấn

TIN YÊU

 

Tin yêu Thiên Chúa muôn đời

Nhất lòng theo Chúa sáng ngời hân Hoan

Ơn huyền Diệu Chúa thương ban

Phong Ba bão Tuyết bình an theo Thầy

Nguyệt ngả bóng vẫn chờ ai

Bao đêm thao thức chờ Thầy Giêsu

Dương Liễu gõ nhịp gió thu

Dành trọn thời khắc hiền nhu bên Thầy

Thầy nghe Yến hát có hay

Thiên Nga điệu vũ nhịp bay lên đàng

Thinh không trăng sao bừng sáng

Hương Giang khẽ hát gió ngàn khẽ ru

Màng chi thêu gấm Lụa Nhung

Một lời thệ ước trung Thành theo Thầy

Màng chi thạch Anh đá quý

Đường đời dẫu khó kiên trì vững tin

Hiền Ngoan đậm nét tươi xinh

Hăng say Loan báo an bình muôn nơi

Đường đời dẫu lắm chơi vơi

Hằng Mơ cõi phúc vang lời Tin Yêu.

 

 

  Thương mến tặng các chị lớp TIN YÊU

Mừng hồng ân tiên khấn.

 

114.864864865135.135135135250