25/06/2016 -

Thỉnh Sinh

1146
Thơ- Dẫn bước

Chúa ơi! Con quyết theo Ngài

Từ nay xin bỏ tiền tài thế gian

Vinh hoa, lợi lộc muôn vàn

Công danh sự nghiệp tràn lan tuyệt vời

Con xin bỏ hết thói đời

Nhưng con luôn bị rối bời tâm can

Xin cho con bước bình an

Quyết tâm theo Chúa gian nan chẳng sờn

Thứ mà con được nhiều hơn

Chính là Nước Chúa với ơn huệ Ngài

Tình con năm tháng chẳng phai

Quyết tâm theo Chúa mãi hoài yêu thương.

Maria Hoàng Dương

Dẫn bước

114.864864865135.135135135250