21/06/2016 -

Thỉnh Sinh

1668
Thơ- Đường con theo Chúa!

Chúa ơi con bước theo Ngài

Trên đường thánh giá van nài chẳng phai

Lặng thầm mỗi buổi sớm mai

Hát ca chúc tụng tình Ngài bao la.

Lúc hoàng hôn, lúc chiều tà

Chúa thương tuôn đổ bao là hồng ân

Đời tu tươi thắm vô ngần

Xa lìa trần thế để dần theo Cha.

Chặng đường theo Chúa không xa

Nhìn lên thánh giá ước mà bước đi

Lắm lúc con gặp gian nguy

Bàn tay Chúa vẫn yêu thương phù trì.

Đời tu con phải tìm gì

Con mong tìm Chúa rổi thì hân hoan

Vì thế con quyết lo toan

Chu toàn bổn phận để loan tin Ngài.

Dù đời còn lắm phôi phai

Nhưng tình yêu Chúa luôn hoài thắm tươi

Con xin được mãi vui cười

Bước đi theo Chúa trọn đời hiến dâng.

Hoa Hồng

114.864864865135.135135135250