10/05/2016 -

Thỉnh Sinh

2361
Thơ- Tha Thứ Là Nhận Lãnh

Tha là biết bỏ qua bao sai lỗi

Của chính mình cùng của tha nhân

Để nhận lãnh lời nguyện thống hối

Ơn thứ tha lãnh nhận chan hòa.

 

Tha là biết vượt trên gian trá

Cùng yếu hèn thân phận mỏng manh

Lãnh phần thưởng_Tình yêu vô giá

Nên vẹn câu “Mở cửa xót thương”.

 

Tha thứ nhỏ nhoi- Nhận suốt kiếp

Ấy chỉ tình_Tình yêu Cha dành

Để vỗ về chở che đón tiếp

Ôi! Mẫu gương thương xót vượt tầng.

 

An Chi Lê

114.864864865135.135135135250