14/05/2016 -

Thỉnh Sinh

1130
Thơ-Người con yêuĐời như chiếc lá thoảng qua

Gió im giữ lá gió hòa tiếng ca

Khi thời điệu hát thiết tha

Gió đem gọi lá về nhà Cha yêu

Nay ta ôn lại bao điều

Gian nan thử thách sớm chiều vẫn theo

Vững tin chẳng ngại vượt đèo

Tâm an cứ bước rắc gieo an bình.

Cả đời lá chọn hy sinh

Dâng lên Cha cả quang vinh tôn thờ

Để nay là thực chẳng mơ

Để nay là phút chính giờ ra đi

Đi về bên Đấng đã vì

Đã yêu- Yêu trọn chẳng khi ngại ngùng

Một lòng kiên vững đường chung

Chung em, chung chị, chung cùng Lang Quân.

Thế gian tuy gọi “Nỗi buồn”

Nhưng niềm hoan hỷ tới nguồn phúc vinh

Tiễn chân người nữ trung trinh

Người con yêu dấu đẹp xinh giữa đời

Nguyện cầu thánh nữ nhậm lời

Ro- Sa bổn mạng mong khơi phúc phần

Xin tình Cha Thánh vô ngần

Chúc lành sủng ái vạn lần thứ tha.

Chúng con dâng khúc tình ca

Lời kinh nhỏ lệ thiết tha van nài

Dì ơi! Nhân đức…hương nhài

Đấng Tình Quân đã trên ngai đợi Dì

Chẳng còn lo lắng nghĩ suy

Vì hồng ân phúc đường đi trọn lành

Mãi tin tình Chúa đã dành

Dì Ro-Sa hỡi! Tim anh tròn đầy.

 

Con: An Chi Lê

114.864864865135.135135135250