08/09/2021 -

Thơ

78
Biến đổi đời con

Đời con mong được phút giây
Lặng thinh bên Chúa, ngồi đây nguyện cầu
Trăm ngàn gian khổ bể dâu
Đổ ơn chan chứa “bình dầu” đời con.

Cách nhìn lúc méo lúc tròn
Lối suy, cách nghĩ còn non yếu nhiều
Cảm thông chẳng được bao nhiêu
Ý riêng ôm lấy, lại chiều bản thân.

Lắm khi con đã phân vân
Bước đi theo Chúa? dậm chân thụt lùi?
Điều lành Chúa gửi con vui
Không may con thấy là xui là phiền.

Lạy Cha là Đấng nhân hiền
Xin thương ôm lấy “con chiên tội đầy”
Xác hồn con đã hao gầy
Xin ơn biến đổi đắp xây tâm hồn.
                                       

Nụ Hồng 
114.864864865135.135135135250