27/05/2022 -

Thơ

113
Bông hồng dâng Mẹ

Những ngày trong suốt tháng hoa
Này đây con đến trước toà nữ vương.
Mẹ là Mẹ Chúa tình thương
Là hoa trinh khiết toả hương trên đời.

Hương trầm nghi ngút tuyệt vời
Làm cho con mãi chơi vơi cõi lòng
Tiến hoa năm sắc thuỷ chung
Trắng, xanh, vàng, tím, đỏ cùng hương kinh.

Dâng lên Mẹ Chúa thiên đình
Nguyện xin nhận lấy tâm tình của con.
Mặc cho gian khó hao mòn
Mẹ luôn mãi mặc cho con tinh tuyền

Tinh từ ý đến tinh lòng
Tuyền từ vạt áo đến trong tâm hồn.
Này con đây mãi suy tôn
Giữ riêng với mẹ tâm hồn đẹp xinh

Thế nhưng lòng vẫn đinh ninh
Hoài nghi có đủ lòng mình tin sao?
Con đây xin đến đổi trao
Đổ vào nhân đức, đổ vào hi sinh

Miễn sao đẹp ý trọn tình
Là con đã được hoa xinh trong vườn
Nguyện cho con mãi cao vươn
Như ngọn nến cháy đêm trường lung linh.


Hoa Hồng Trắng
 
114.864864865135.135135135250