25/01/2021 -

Thơ

54
Có Chúa song hành

Cùng Chúa con vui bước
Theo ơn gọi Đa Minh
Bước đầu là Thỉnh sinh
Xin đáp lời hiến dâng

 
Cùng Chúa con vui bước
Sống cuộc đời thánh thiện
Lao động và cầu nguyện
Với tâm hồn đơn sơ

Cùng Chúa con vui bước
Mỗi ngày tỏa hương thơm
Những việc tựa cỏ rơm
Chúa vui lòng đón nhận

Cùng Chúa con vui bước
Chị em xua hận thù
Sống hiệp nhất chuyên cần
Cầu nguyện cùng với nhau
 
Cùng Chúa con vui bước
 Sá gì những khổ đau
Ấy thú vui bỏ sau
Vì Chúa đang đợi chờ

 
Cùng Chúa con vui bước
Tâm hồn tựa vần thơ
 Đan kết dây hồng tơ 
Con có Chúa song hành

Anna Nguyễn Lương
114.864864865135.135135135250