13/07/2021 -

Thơ

163
Cộng đoàn Đa Minh

  Này bạn đời sống cộng đoàn
Đó là dấu chỉ rõ ràng chứng minh
     Trước là của Chúa chí linh
Sau là của Thánh Đa Minh đó mà.
     Thương nhau cùng sống một nhà
Cùng gọi Thiên Chúa là Cha nhân lành
     Thánh Linh ngự xuống tác thành
Hiệp cùng Thánh Tử ơn lành Cha ban.
     Cho cộng đoàn sống bình an
Trong tình Thiên Chúa muôn vàn yêu thương.
     Rồi đời sống sẽ toả hương
Đẹp ngời ý Chúa làm gương cho đời.
     Keo sơn gắn bó chẳng rời
Tuân theo thánh ý Chúa Trời ban ra
     Tác thành hành động trong ta
Yêu thương giúp đỡ thứ tha thật nhiều
     Để rồi cùng một tình yêu
Yêu như chính Chúa chết chiều Can-vê.
     Xả thân giúp đỡ chẳng nề
Sống đời dâng hiến tràn trề bình an
              Dầu cho có gặp gian nan
Coi như thánh ý Chúa ban thôi mà.
     Bạn tôi là một món qùa
Chúng ta cùng nhận thuận hoà trao nhau.
     Sống chung luôn nghĩ trước sau
Tránh sao khỏi hại giết nhau trong đầu
     Giết nhau nào phải dao cầu
Giết nhau bằng mối u sầu độc chưa?
     Nhớ lời Cha Thánh dạy xưa
Bạn tôi giữ lấy sớm trưa chẳng rời
     Niềm vui chia hết cho người
Người sầu mình lại chia vơi nỗi sầu.
     Cùng nhau sớm tối nguyện cầu
Thói hư nết xấu tránh mau không làm
     Để cho đời sống cộng đoàn
Tươi vui nét mặt nhẹ nhàng bàn tay
     Bất đồng sẽ gỡ được ngay
Nỗi buồn sẽ được thay ngay nụ cười
    
     Tình yêu chẳng phải bằng lời
Nhưng bằng hành động trong tôi chan hoà
     Lỗi lầm bạn dễ bỏ qua
Vì yêu thương thật chính là hiến dâng
     Cho lòng đạo đức cao nâng
Nghe lời răn bảo là vâng theo liền
     Rao truyền chân lý mọi miền
Đưa nhiều chiên lạc thành chiên một nhà.

     Để rồi người thế nhận ra
Tinh thần cha Thánh chính là điều sau
     Chung nhau, sớm tối nguyện cầu
Yêu thương huynh đệ bền lâu suốt đời
     Rao truyền Chân Lý ngọt lời
Tuân hành kỷ luật rạng ngời danh Cha

          Để đời tu sĩ sẽ là
Dõi theo chân Chúa, theo Cha về trời.
 

Hoa Hồng Nhỏ
 
114.864864865135.135135135250