13/07/2020 -

Thơ

99
Đời sống Đa Minh

Đa Minh Thánh hiệu Rosa
Yêu thương hiệp nhất mặn mà mến thương
Canh tân hoán cải miên trường
Giữ ba lời khấn, giữ đường thẳng ngay
Gặp bao cám dỗ đêm ngày:
Đề cao danh vọng, đủ đầy tiện nghi
Lòng này có Chúa cần chi
Sống đời NGHÈO KHÓ mong gì cao sang.
Bao nhiêu mộng ước chẳng màng
Khi tình yêu Chúa ôm choàng tấm thân
Người thương luôn mãi ở gần
Đời tu KHIẾT TỊNH chỉ cần Chúa thôi.
Mỗi ngày đời sống êm trôi
Dù cho đôi lúc “thiệt thòi” ý riêng
Nào đâu có phải ưu phiều
Giữ lòng VÂNG PHỤC một niềm an vui.

Đường lành tiến mãi không lui
Chị em sống tốt luôn vui mỉm cười
Vì mang bản chất phận người
Nhiều khi yếu đuối khiến lười dấn thân
Canh tân đời sống chuyên cần
Tuân theo KỶ LUẬT đỡ đần chị em
Mọi người hãy đến mà xem
Đa Minh hiệp nhất chị em chan hòa
Rosa hồng thắm mặn mà
Hội dòng vui sống một nhà mến thương
Lời mời tha thiết còn vương
Canh tân hoán cải miên trường đời tu.


Nắng Hạ
 
114.864864865135.135135135250