14/07/2020 -

Thơ

151
Đường chân lý này con đã chọn

Thầy chọn con giữa thế gian
Quê hương cha mẹ muôn vàn nhớ thương
Hăng say cất bước lên đường
Dấn thân phục vụ vì thương nhân trần

Dẫu cho gian khó muôn phần
Phong ba bão táp tấm thân hao gầy
Xin cho con mãi theo Thầy
Canvê, đồi Sọ con đây với Ngài

Chọn gọi con rồi lại sai
Đi làm chứng tá Nước Ngài rộng lan
Ơn thiêng Thiên Chúa khấng ban
Cho con được hưởng ơn tràn phúc vinh
Con nguyện dâng hiến hết tình
Theo đường chân lý hy sinh trọn đời
Bao nhiêu ân huệ Chúa ơi
Xin cho con mãi hát lời tri ân
Chúa gọi con giữa thế trần
Vâng! Con xin dâng trọn tấm thân cho Ngài.

                                              
   Thuỷ Trúc
 
114.864864865135.135135135250