17/02/2024 -

Thơ

159
Gieo vào lòng con

Gieo vào một mối tình son
Để con yêu Chúa yêu tròn chữ yêu.
Để năng cầu nguyện sớm chiều
Để dâng trọn kiếp trọn điều tương lai.

Gieo vào lao động miệt mài
Chăm lo cuộc sống những ai khó nghèo.
Chẳng nề lội suối trèo đèo
Chẳng nề khổ cực vui reo Tin Mừng.

Gieo vào kinh nghiệm đã từng
Đau thương gian khổ tưởng chừng dừng chân.
Thế nhưng có Chúa ở gần
Sẻ chia an ủi đỡ đần vượt qua.

Gieo vào buông bỏ, thứ tha
Xóa tan khoảng cánh chia xa cùng người.
Tương thân tương ái vẹn mười
Đồng tâm chung sức nụ cười tỏa lan.

Gieo vào hai chữ bình an
Cho con gặp Chúa trong ngàn khó nguy.
Cho con vững bước kiên trì
Hiến dâng trọn kiếp bước đi cùng Ngài.

Thanh Huyền
114.864864865135.135135135250