26/12/2022 -

Thơ

376
Hành trình tin yêu

Năm mươi năm một hành trình
Hội dòng mang nặng nghĩa tình tri ân.
Hồng ân tiếp nối hồng ân
Thuyền dòng tay lái gian trần tiến khơi

Đa Minh dòng chảy muôn nơi
Nam Trung Bắc có, giao trời có nhau
Cộng đoàn hiệp nhất trước sau
Bao nhiêu gian khó, biến đau sinh nồng

Hạt lời khuyên ấy vun trồng
Đơm hoa kết trái thêm hồng trong veo
Khiết tịnh, tuân phục, khó nghèo
Đong đầy tình mến đi gieo Tin Mừng

Gẫm suy ơn Chúa chẳng ngưng
Vang xa tiếng hát tưng bừng vút bay
Làm nhân chứng sống mỗi ngày
Tạ ơn, tất cả không thay đổi lòng

Nụ hoa nở thắm trời nồng
Gieo mầm sức sống khát nồng tương lai
Ký ức một chặng đường dài
Nên men nên muối chẳng phai Tin Mừng.

Năm mươi năm bước chẳng dừng
Sử xanh còn đó, tưng bừng dâng cao
Tô cho đậm nét, ngọt ngào
Tin yêu dấn bước đón chào Chúa xuân.

Phương Hiền_TS
114.864864865135.135135135250