15/11/2022 -

Thơ

93
Khát vọng

Con muốn làm hoa nhỏ
Nơi đồng nội xanh rì
Dù muôn trùng sóng gió
Chẳng khuất phục héo đi.

Con muốn làm chiên nhỏ 
Đơn sơ lại dễ gần
Sống chăm chỉ chuyên cần
Trong tình nồng của Chúa.

Con muốn nên hạt lúa
Được úa trong hy vọng
Để cùng đi với Chúa
Ca múa tình thiên thu.

Con muốn làm mùa thu
Nhẹ nhàng và lặng lẽ
 Dù trần thế muôn vẻ
 Con là bản tình ca.

Con muốn con được là
Một nữ tỳ trung tín,
Cùng với Chúa con tin
 Lửa tình muôn trùng sáng

 Lạy Chúa , Ngài thật đáng
 Là Chúa của tình yêu
Bởi Ngài luôn nuông chiều
Muôn điều con khát vọng...

Ngọc Hải
114.864864865135.135135135250