10/09/2021 -

Thơ

100
Lời con muốn nói

Mẹ ơi! nhân thế đang buồn!
Vì cơn đại dịch khổ tuôn chết nhiều,
Gia đình nghèo khó cô liêu,
Tinh thần vật chất hao tiêu nặng nề.

Mỗi khi chiều tối ùa về,
Khuôn mặt lo lắng vỗ về con thơ.
Con ơi!  xin chớ thờ ơ,
Hãy luôn cầu nguyện, cậy nhờ Chúa thương.

Noi gương Đức Mẹ Trinh Vương
Yêu thương lan tỏa, nêu gương kiên cường.
Cùng Chúa trên mọi dặm đường
Sẻ chia cơm áo, yêu thương mọi người.

Chung tay hết thảy vào đời
Ra đi tình nguyện, đáp lời cha chung.
Dầu cho vất vả đến cùng
Vững tin có Chúa, ngàn trùng sợ chi.

 Chị em tình nguyện chỉ vì
Cùng chung số phận hiểm nguy buồn sầu…
Mong sao dịch bệnh qua mau
Trả lại cuộc sống đậm màu sắc hương.

Hương trời, hương đất, hương hoa
Tình người – tình Chúa chan hòa bình an.


Anna Thúy Phượng

 
114.864864865135.135135135250