22/02/2020 -

Thơ

207
Lời kinh

Nén hương lan tỏa lời kinh
Nguyện xin Thiên Chúa mở tình bao la
Bốn phương dịch Cô-rô-na
Thế gian lo sợ, kêu la hãi hùng
Bệnh tình mãi chẳng chịu ngưng
Nạn nhân cứ mãi không ngừng gia tăng
Cầu xin Thiên Chúa toàn năng
Chúng con hối hận siêng năng sửa mình
Mong rằng Đấng Thánh công minh
Ra tay cứu vớt dân tình khắp nơi
Vạn lạy ơn phúc Chúa Trời
Xin thương nhân loại còn nơi thế trần.

HOA MẶT TRỜI

 
114.864864865135.135135135250