07/01/2020 -

Thơ

266
Lời Mẹ Dặn

Ba lô đồ đạc sẵn sàng
Chắc tay, chân vững hiên ngang vào đời.
Con ơi! Mẹ có đôi lời
Chăm lo gìn giữ cuộc đời trinh trong
Dù cho bão tố mưa giông
Bền tâm vững chí cậy trông Chúa Trời
Khổ đau gian khó giữ đời
Can đảm đón lấy chẳng lời trách than
Đường con đi, đường bình an
Ca khen chúc tụng muôn vàn thánh ân
Đời con là tiếng xin vâng
Tin yêu phó thác con dâng cho Ngài
Cuộc đời phía trước quá dài
Siêng năng cầu nguyện, miệt mài lời kinh
Con dâng trót cả tâm tình
Xin Chúa đón nhận ân tình của con
Con đây còn bé còn non
Mẹ sẽ nâng đỡ bên con từng ngày
Dẫu no, dầu đói, đắng cay
Hãy sống vui vẻ thẳng ngay kiên cường
Con luôn luôn biết yêu thương
Để con được sống trọn đường chân tu
Con ơi! Con có Giê-su
Trần gian cạm bẫy ba thù khó đi
Giờ đây mẹ biết nói chi
Mong con luôn biết thực thi giữ lời
Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Con ơi! Hãy nhớ những lời mẹ khuyên.

Ter Vũ
 
114.864864865135.135135135250