22/07/2020 -

Thơ

445
Lòng thành tri ân (thơ)
 
Khi xưa con tiến bước lên
Trao lời thề ước vững bền ngàn muôn.
* * *
Hồng ân
CHÂU báu đổ tuôn
LINH thiêng lai láng suối nguồn chứa chan.
Để
LOAN tình Chúa ngút ngàn
LOAN lời cứu rỗi bình an cho đời.
NGÂN nga tình Chúa tuyệt vời,
Đẹp như
NGỌC bích rạng ngời tim con.
Bốn
PHƯƠNG tình Chúa sắt son
Biên
THÙY khắp cõi vẹn tròn hiến dâng.
Trăng sao sơn
THỦY mây tầng
Làm sao đếm hết mưa ân phúc lành.
* * *
Giờ đây với tấm lòng thành
Tạ ơn
THIÊN CHÚA đồng thanh hát mừng.
Vang vang tình khúc chẳng ngưng
Hăm lăm năm tiếp xin đừng bỏ con.
Xác thân tuy có mỏi mòn
Nhưng tình yêu Chúa vẹn tròn trước sau.

 
Cạn lòng SÁM HÔÍ

Nhưng đời kia ngập thương đau
Hăm lăm năm ấy qua mau vội vàng
* * *
Ơn thiêng
CHÂU báu để tan
LINH ân để rớt, NGỌC vàn để phai
Ngân
NGA nhạt nhẽo một mai
Bốn
PHƯƠNG bước nặng đường dài thề quên
Chẳng
LOAN lời, chẳng vững bền
LOAN điều chẳng phúc, chẳng nên gương lành
Biên
THÙY ngại bước trốn nhanh
THỦY sơn cản lối tâm thành phôi pha.
Hăm lăm năm ấy quả là.
Biết bao tội lỗi nhạt nhòa tấm thân.
* * *
Lạy
THIÊN CHÚA, Đấng thi ân
Giúp con hoán cải canh tân cuộc đời
Hăm lăm năm nữa đến rồi
Cậy trông vào Chúa mà thôi hỡi người.
Cũng xin thân hữu khắp nơi
Khẩn cầu cùng Chúa mưa lôi phúc lành.
Giúp con sống thánh tâm thành
Trở về với Chúa bước nhanh lên trời./.


Bé Con Tê-rê-sa
 
 


 
114.864864865135.135135135250