02/03/2023 -

Thơ

367
Mái ấm yêu thương - Tiền Vĩnh Khấn
Mái Ấm Yêu Thương

Phan sinh mái ấm là nhà
Nơi đây đón nhận, bao la cuộc đời
Khó khăn, khuyết tật, bỏ rơi
Những người bất hạnh, mảnh đời neo đơn

Thầy Châu phụ trách khuyên lơn
Đây là Mái Ấm, công ơn mọi người
Chung tay góp sức giúp đời
Bó rau, hạt gạo, đôi lời ủi an

Phan Sinh hạnh phúc bình an
Tình người - tình Chúa, không màng giàu sang
Nhân viên không một lời than
Sáng - trưa - chiều - tối, sẵn sàng có ngay

Tinh thần phục vụ hăng say
Việc làm bác ái, đẹp thay muôn lời.
Xoa dịu chia sớt với người
Cùng nhau chung hưởng Nước Trời mai sau.
                                       
Tiền Vĩnh Khấn

 
114.864864865135.135135135250