17/12/2022 -

Thơ

228
Sắp qua rồi Mùa Vọng

Sắp qua Mùa Vọng mất rồi
Lòng kề thinh lặng con ngồi bên Cha
Hồng ân Thiên Chúa hải hà
Ngôi Hai giáng thế, lời ca vang trời

Tạ ơn Thiên Chúa ngàn đời
Đem ơn cứu rỗi mọi nơi hưởng nhờ
Con xin kính gởi bài thơ
Dâng lên Thiên Chúa, ước mơ nguyện rằng

Chúa ơi! Chúa biết hay chăng
Lời kinh con gẫm siêng năng mỗi ngày
Đường đời nhiều lắm đắng cay
Ngôi Hai chung bước, lòng này lo chi

Lắng nghe Ngài nói thầm thì
Sống niềm hy vọng còn chi tuyệt vời
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế ngàn đời trông mong.

Giáng sinh ấm áp trong lòng
Ngôi Hai sinh xuống nơi đồng hoang vu
Con nay chọn sống đời tu
Mang theo hình ảnh Giêsu vào đời

Thắp lên ngọn lửa sáng ngời
Hòa cùng nhân thế vang lời tri ân.

Anna Thúy Phượng
114.864864865135.135135135250