11/07/2022 -

Thơ

189
Sứ vụ

Sứ vụ đi khắp bốn phương
Tông đồ tiếp bước yêu thương làm đầu
Sứ vụ bắc những nhịp cầu
Tông đồ tăng sức tiến sâu biên thùy.

Sứ vụ một điều khắc ghi
Tông đồ theo Chúa uy nghi tinh thần,
Sứ vụ hăng hái ân cần
Tông đồ kín múc lương thần từ Cha.

Sứ vụ thăm viếng  muôn nhà
Tông đồ trao tặng món quà niềm tin,
Sứ vụ gian khó muôn nghìn
Tông đồ tăng sức niềm tin nơi Thầy.

Sứ vụ ươm hạt trồng cây
Tông đồ vun sới mong ngày nở hoa,
Sứ vụ dâng hiến hoan ca
Tông đồ của Chúa mặn mà tin yêu.

Sứ vụ vì Chúa hao tiêu
Tông đồ lan tỏa thật nhiều mến thương,
Sứ vụ bên Chúa tựa nương
Tông đồ nhân chứng thiên đường trần gian.


Mary Phượng Vỹ
114.864864865135.135135135250