29/03/2021 -

Thơ

94
Tâm tình hiến dâng

Đời con nguyện hiến dâng Ngài
Làm thành của lễ, không hoài hy sinh
Từng giây từng phút bỏ mình
Chỉ mong trọn vẹn, nghĩa tình không phai
Cùng nhau bước tới tương lai
Can đảm nhân chứng, chẳng nài khó nguy
Lời Chúa con quyết thực thi
Công bằng bác ái, chỉ vì tình yêu
Tông đồ vì Chúa hao tiêu
Giúp cho nhân thế biết nhiều về Cha
Cuộc đời nên bản tình ca
Ca khen Thiên Chúa vang xa muôn đời
Chị em vui hát tươi cười
Đời tu hạnh phúc, cuộc đời nở hoa
Cùng nhau vui sống thuận hòa
Đời người tu sĩ mãi là hiến dâng.


Con Bút chì nhỏ
 
114.864864865135.135135135250