25/11/2022 -

Thơ

272
Thiên ân

(Mừng 50 năm hồng ân của Hội dòng)

Trải ra một nét yêu kiều,
Thu về tuyệt tác mĩ miều Thiên ân.
Ngân nga một điệu chuyên cần,
Âm vang tình khúc tri ân người người.

Ủ ấp một thoáng duyên cười,
Năm mươi năm nở xuân tươi đầy tràn.
Trùng vây đen tối muôn ngàn,
Chúa ban hồng phúc ủi an đỡ đần.

Năm mươi năm chốn hồng trần,
Năm mươi năm dệt tinh thần bình an.
Năm mươi năm Chúa thương ban,
Năm mươi năm vẫn muôn vàn trung kiên.

Thanh Huyền_TS
114.864864865135.135135135250