04/11/2018 -

Thơ

161
Thơ - BA GIỒNG ngọn lửa đức tin
  
BA GIỒNG ngọn lửa đức tin

Cám ơn Tu viện đã thương,
Cho đoàn con được hành hương Ba Giồng.
Dừa xanh bát ngát một vòng,
Suối đây nước mát một dòng thắm xanh.
Là nơi in dấu hùng anh,
Phê-rô Nguyễn Lựu sáng danh kiêu hùng.
Tình làng nghĩa xóm một vùng,
Chân tay bùn lấm nhưng chung một lòng.
Minh Mạng, Tự Đức đừng hòng,
Khuyến dụ cha thánh uổng công mất giờ.
Vững tin yêu mến phụng thờ,
Một mình Thiên Chúa cậy nhờ hồng ân.
Cũng vì thương mến giáo dân,
Nguyện hy sinh quyết đón phần thương đau.
Dù gươm, dù giáo, dù đao,
Bao nhiêu thử thách gian lao cũng thường.
Sáng danh đạo trưởng nêu gương,
Tình thương Thiên Chúa thấm xương ngài rồi.
Nên lòng chẳng phải bồi hồi,
Thăng quan,tiến chức…? Chối thôi chẳng cần.
Một lòng, quyết chí dấn thân,
Với hai mươi bảy hữu phần Long An.
Theo THẦY không chút thở than,
Niềm tin kiêu hãnh đánh tan sự đời.
Tinh thần hào kiệt ai ơi,
Nguồn ơn thánh sủng từ trời thương ban.
Đạo thánh rộng khắp nhân gian,
Các anh hùng ấy phá tan nghi ngờ.
Lửa tin cậy mến vô bờ,
Trảm quyết đâu xá mong chờ tuyên xưng.
Đầu rơi máu chảy chẳng ngưng,
Chọn phúc tử đạo tưng bừng danh CHA.
Xin cho Giáo hội chúng ta,
Từ Nam ra Bắc… dù xa hay gần.
Noi gương các thánh dấn thân,
Cho dù gian khó vững chân giữ gìn.
Này con đây cũng nguyện xin,
Việc to, việc nhỏ con tin mỗi ngày.
Luôn luôn chăm chút “bề dày”
Đức tin cao mãi mỗi ngày lớn lên.
Xin ngài tuôn đổ ơn trên,
Cho đoàn con phúc vững bền quang vinh.
Cậy nhờ ơn Chúa Thánh Linh,
Đoàn con hưởng phúc tái sinh trên trời.


Đỗ Thủy Thỉnh Sinh

 
114.864864865135.135135135250