09/06/2019 -

Thơ

183
THƠ - Hoa Hồng hiến dâng

Hoa Hồng Hiến Dâng

 

Têrêsa thật tuyệt vời

Khiêm nhu nhỏ bé sáng ngời gương trong

Ngày ngày ấp ủ trong lòng

Sống tình yêu Chúa một lòng trung trinh.

 

Hy sinh, bác ái thật nhiều

Mong sao trần thế bớt điều đau thương

Thế nên Chị mãi kiên cường

Kiên trung, theo Chúa trên đường hiến dâng.

 

Con đường nên thánh hồng ân

Mang danh hồng nhỏ muôn phần mến yêu 

Ôi! danh Thánh quá mỹ miều,

Rạng soi muôn lối, muôn chiều nhân gian.

 

Hồng ân Thiên Chúa ban tràn

Con nay nhận lãnh muôn vàn ân thiêng.

Từ tay Thánh nữ nhân hiền,

Nghiêng mình đổ xuống triền miên ơn lành.

 

Con xin được sống đơn thành

Noi gương chị Thánh trọn lành hiến dâng.

   

Têrêsa Bích Vân

114.864864865135.135135135250