21/03/2023 -

Thơ

139
Thơ - TÂM chay
              TÂM CHAY

Sống giữa đời cuốn quay cuồng chao đảo,
Bởi hư danh, lợi lộc, quá phù du.
Ấy mà sao, tại sao con vẫn ngủ?
Mê đắm chìm trong tình giả trời thu.

 
Dù yếu đuối, bất toàn, con tội lỗi…
Ngài vẫn yêu thương, dẫn đường chỉ lối.
Mở kho tàng ân phúc chẳng mọt mối,
Cho con dìm mình, sám hối ăn năn.

Mùa Chay về - món quà Chúa ban tặng!
Dạy con sống, trở về với lời răn.
Với tình yêu ngọt bùi, chẳng chát mặn,
Để ngụp lặn, tâm hồn được trắng trong.

 
Mùa Chay Thánh lòng con nguyện khát mong,
Chay trong lòng, trong tư tưởng, lời nói.
Trong việc làm với tình yêu không mỏi,
Như Chúa mời gọi, hiến tình Tâm Chay.
                       
                                    Thỉnh sinh *  HOA HẢI ĐƯỜNG *


 
114.864864865135.135135135250