15/07/2016 -

Thơ

1403
Thơ - Trọn Đời Tri Ân

Lời cảm mến trào dâng khôn diễn tả

Ngày thành hình trong dạ Mẹ trần gian

Bởi tất cả là hồng phúc chứa chan

Tri ân Người, Mẹ Cha tình muôn thuở.

 

Từ tấm thân còn dại khờ thơ bé

Ngày từng ngày dòng sữa Mẹ dưỡng nuôi

Cha chở che khi bóng xế đỉnh đồi

Lời ru hời đưa nôi bao đêm trắng.

 

Theo tháng ngày với bao chiều thay đổi

Con lớn lên cả thể chất tinh thần

Tay nâng cao cùng vững bước đôi chân

Nhưng sẽ vẫn bé thơ lòng Cha Mẹ.

 

Luôn yêu mãi. Ôi biển tình khôn ví

Bao niềm vui cùng hạnh phúc tràn dâng

Tim  gói trọn công ơn vượt ngàn tầng

Chẳng xa lìa bóng hình tâm ghi khắc.

 


Ôi! Tình yêu_ Lòng xót thương vời vợi

Cha nhân hiền hằng ghé mắt chăm xem

Cùng đỡ nâng ban tràn  ánh soi đèn

Là vô tận cả biển tình khôn ví.

 

An Chi Lê

114.864864865135.135135135250