18/07/2016 -

Thơ

1004
Thơ - Xác quyết - tâm tình sau ngày hội ơn gọi

 

 

Xác quyết

 

Bên nhau chung một mái nhà

Tình yêu bốn bể thiết tha mặn nồng

Ai mời vượt núi cùng sông?

Tiếng Lời giục giã gieo trồng mùa tươi

Để nay hạnh phúc rạng ngời

Bàn tay siết chặt đầy vơi tâm tình

Chan hòa hồn xác trung trinh

Sẻ chia vun đắp chúng mình kết thân

Chị em ơi! Chớ tần ngần

Hãy thêm xác quyết mau gần Giê-su

Theo Người là sống đời tu

Tin yêu phó thác cho dù gian truân

Chúa ơi! Nhân thế ngàn muôn

Chúng con ao ước sẽ luôn chân thành

Nay dâng tình Chúa cao xanh

Khát khao theo bước Cha lành dẫn đưa

Dẫu cho tay bé chẳng vừa

Nhưng nay vâng nguyện - xin thưa theo Ngài

Trần gian kia lắm chông gai

Chúa cùng con bước, vang bài chúc khen.

 

An Chi Lê

 

114.864864865135.135135135250