12/08/2020 -

Thơ

177
Vâng!
 
Nay con hạnh phúc khởi đầu
Tiến thêm một bước, tình đầu hiến dâng
Đời con nay quyết xin vâng
Tình riêng rũ bỏ, nguyện dâng Chúa trời

Dẫu cho nhân thế gọi mời
Ân tình Chúa gửi, trọn đời khắc ghi
Thanh bần, thiếu thốn xá chi
Ngài là tất cả, lo gì ngày mai


Đường đời phó thác tương lai
Tình thương Chúa Mẹ trải dài đời con
Noi theo Chúa Mẹ khuyên lơn
Ý riêng từ bỏ, cho trọn chữ “vâng”

Dù rằng khó lắm cũng vâng
Những gì cho Chúa, không mất bao giờ
Đời con sẽ đẹp tuyệt vời
Hồng Ân rợp bóng, rạng ngời Chúa ơi


Con vâng quyết chí theo Người
Tin tưởng, phó thác, đừng ngơi nguyện cầu
Nguyện cầu, chỗ đứng hàng đầu
Trọn đời tận hiến, kinh cầu sớm hôm

Nguyện xin Chúa Tể càng khôn
Giúp con giữ trọn tâm hồn Hiến Dâng.


PHẠM MẪN

 
114.864864865135.135135135250