20/02/2020 -

Thơ

161
Vũ Hán ơi!

Đừng lo sợ ,Vũ Hán ơi !
Ngày đêm thế giới dâng lời cầu xin
Chớ buông xuôi ,cứ vững tin
Đừng vì ánh mắt ánh nhìn buông lơi
Xin nhớ còn có Chúa Trời
Ngài luôn nâng đỡ cuộc đời chúng ta
Sợ gì dịch Cô – rô- na
Về trời với Chúa tạm xa gian trần
Vững tin Chúa đổ hồng ân
Tang thương đau khổ bội phần yêu thương
Ngày xưa Chúa đổ tai ương
Là lời mời gọi muôn phương trở về
Cứ kiên vững ,Vũ Hán nè !
Bốn phương khẩn nguyện tràn trề ân thiêng
Lời kinh huyền nhiệm thưa riêng
Bẻ gãy xích xiềng xóa hết khổ đau
Hãy về bên Chúa thật mau
Bám vào áo Chúa phép màu bệnh xa .

HOA MẶT TRỜI 
114.864864865135.135135135250