26/11/2022 -

Thơ

109
Vui ngày họp mặt


Mừng ngày họp mặt chị em
Khắp nơi quy tụ đan xen ân tình
Vui chơi-học hỏi hết mình
Mẫu gương tử đạo quên mình hy sinh
Một lòng kiên vững trung trinh
Chứng nhân can đảm, pháp đình chẳng nao
Khát khao Nước Chúa truyền rao
Bao nhiêu vị Thánh, chuyển trao tinh thần
Yêu người mến Chúa dấn thân
Không ngừng học hỏi, ân cần đỡ nâng
Dẫu rằng nguy khó gian trần
Hướng về phía trước đôi chân kiên cường
Ra đi sứ vụ biên cương
Tiếp theo dấu bước, theo đường thánh nhân
Hai ngày tràn ngập hồng ân
Nối tình huynh đệ, tinh thần đi lên
Học viện xin dựng móng nền
Đặt nơi Thiên Chúa, vững bền muôn năm.

Tiền Vĩnh Khấn
114.864864865135.135135135250