27/03/2023 -

Thư viện audio

894
7 sự thương khó Đức Bà-(1)-Một Lưỡi Gươm Sẽ Đâm Thâu Tâm Hồn Mẹ

Kho tàng kinh đọc của Giáo hội có “Phép lần hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ.” Lời kinh này diễn tả bảy sự kiện lớn tràn ngập đau khổ trong cuộc đời Đức Mẹ từ khi sinh Chúa Giêsu cho đến khi Chúa Giêsu chịu chết. Nhưng, đằng sau các sự kiện ấy, lời kinh lại hàm chứa trọn vẹn tâm tình hy vọng cậy trông khôn vơi của Mẹ vào Thiên Chúa.
114.864864865135.135135135250