27/03/2023 -

Thư viện audio

1588
7 sự thương khó Đức Bà-(4)-Mẹ Thấy Con Vác Thánh Giá…

Trong đời sống ẩn dật và cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Mẹ Maria luôn đồng hành và dõi bước theo Con. Mẹ đã chứng kiến Con phải vác cây thập giá tủi nhục và đau đớn ê chề... Đó là sự thương khó mà Mẹ phải chịu để hiệp thông cùng với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Sự thương khó ấy đã được miêu tả trong lời kinh“Phép lần hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ.” Hôm nay, chúng ta cùng suy chiêm “Mẹ của niềm hy vọng nơi ngắm thứ tư” của lời kinh này:“Khi Đức Mẹ thấy con vác cây Thánh giá mà lên núi Canvariô, bởi cây Thánh giá nặng nên Người ngã xuống đất nhiều lần, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng. Đức Mẹ đau buồn sầu não, hai con mắt như hai suối nước chảy xuống đau đớn thảm thiết khốn cực mọi đàng, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy.” 
114.864864865135.135135135250