27/03/2023 -

Thư viện audio

536
7 sự thương khó Đức Bà-(6)-Cùng đi với ông Gioseph, có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilê ...

Đức Maria - Mẹ của lòng từ bi, đón nhận vào vòng tay Mẹ cơ thể đã được sinh ra từ xác thịt mình - Người Con mà Mẹ đã đồng hành đầy yêu thương và lặng lẽ qua nhiều năm, giống như mọi người mẹ chăm sóc con cái mình.Lúc này đây,thân thể mà Mẹ đang ôm choàng lấy đã làm đau khổ cao dâng đến tột cùng trong cõi lòng của Mẹ. Tuy nhiên, từ đây một thụ tạo mới được nảy sinh từ cuộc thương khó của một tình yêu đã đâm thấu trái tim của cả Con và Mẹ.
114.864864865135.135135135250