26/02/2023 -

Thư viện audio

1259
Kinh cầu ông  thánh Giuse

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn thánh Giuse làm bạn cùng Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con tôn kính mến yêu thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Chúng con xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
 
114.864864865135.135135135250