03/01/2018 -

Thư viện hình ảnh

1518
Hình ảnh - Lễ hội Truyền thống của Dòng 2018

Mời bấm vào đây để xem hìnhHiệp lòng thành kính tạ ơn Cha

Tháng năm ân lộc đổ chan hòa

Khai sinh Hội dòng theo thánh ý

Đa Minh dòng nữ hiệu Rosa.

 

Bốn mươi lăm năm dòng hiện diện

Lời tạ ơn biết nói sao vừa

Tri ân Cha bảo vệ dẫn đưa

Giúp Hội dòng được như hiện tại.

 

Dòng thời gian đoàn con nhìn lại

Ngạc nhiên thay ơn cả nghĩa dầy

Bậc tiền bối chung sức dựng xây

Dẫu đoạn trường quyết không lùi bước.

 

Bốn mươi lăm năm ghi dấu ấn

Dành thời gian hoán cải, canh tân

Đổi mới bằng tinh thần cầu nguyện

Dẫu thân phận thăng trầm mạnh yếu.

 

Bốn mươi lăm năm khắc ân tình

Viết tiếp thêm trang sử Hội dòng

Mọi thế hệ tiếp nối hiệp thông

Xây Hội dòng mỗi ngày thăng tiến

 

Ngợi khen Cha tình yêu muôn thuở

Bằng cuộc đời trổ lá, đơm hoa

Nay Hội dòng hiệp nhất hoan ca

Hồng ân Chúa muôn đời cảm tạ.

 Mary Thái Nguyễn

114.864864865135.135135135250