28/07/2020 -

Thư viện hình ảnh

870
Hình ảnh - Thánh lễ tuyên khấn trọn đời - Mừng Ngân Khánh và Ngọc Khánh Khấn Dòng (18/7/2020)
Mời bấm vào đây để xem hình


Những hình ảnh đáng ghi nhớ về
Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn đời của 5 chị em,
Mừng Ngân Khánh của 6 chị em
và Mừng Ngọc Khánh của Dì Maria Nguyễn Thị Phúc
trong Hội Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima

ngày 18-7-2020,
do Đức Cha Luis Nguyễn Anh Tuấn
Giám mục Phụ tá giáo phận Sài Gòn chủ sự.
114.864864865135.135135135250