03/07/2023 -

Thư viện hình ảnh

537
Hình ảnh khóa tìm hiểu ơn gọi - 2023

Ngày 01 và 02 tháng 7/2023, Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima đã tổ chức họp mặt ơn gọi. Có 120 bạn trẻ từ các giáo xứ trong và ngoài Giáo phận Sài Gòn đến tìm hiểu về ơn gọi thánh hiến dưới sự hướng dẫn của quý Sơ trong Ban Đào tạo của Hội Dòng.
114.864864865135.135135135250