21/08/2023 -

Thư viện hình ảnh

835
Hình ảnh lễ Thánh Rosa Lima - Bổn mạng Hội dòng năm 2023


Sáng thứ Bảy, ngày 19/8/2023, các chị em trong đại gia đình Hội dòng Đa Minh Rosa Lima đã quy tụ về Nhà Mẹ để họp mặt nhân dịp mừng lễ Thánh Rosa Lima – Bổn mạng Hội dòng. Thánh lễ với Ơn Toàn Xá do Cha Giuse Phạm Xuân Hưng, Phụ tá Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế

114.864864865135.135135135250